Tag: รถสปอร์ต

Porsche ผู้ออกแบบรถถังสงครามโลก สู่ผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำ

Porsche ผู้ออกแบบรถถังสงครามโลก สู่ผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำ

“ผมไม่สามารถหาซื้อรถสปอร์ตในฝันของผมได้ ผมจึงตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาเอง..”

หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า คุณ Porsche เป็น 1 ในทีมวิศวกรที่ออกแบบรถถัง รวมถึงอาวุธให้กับกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2

แต่ใครจะไปคิดว่า ต่อมาเขาจะสร้างแบรนด์ Porsche ให้เป็นรถสปอร์ตระดับโลก

เรื่องราวของ Porsche น่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง