Tag: ฟาร์มโชคชัย

ประวัติของ ฟาร์มโชคชัย

ประวัติของ ฟาร์มโชคชัย

ประวัติของ ฟาร์มโชคชัย / โดย ลงทุนแมน ถ้าถามว่าที่ไหนในประเทศไทยที่มีกลิ่นอายของคาวบอยบ้าง หนึ่งในนั้นต้องมีฟาร์มโชคชัยอยู่ด้วย รู้ไหมว่า ฟาร์มโชคชัย แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ฟาร์มโชคชัยก่อตั้งในปี 2500 โดยคุณโชคชัย บูลกุล ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คุณโชคชัย เป็นผู้ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบคาวบอยมาตั้งแต่เด็กและใฝ่ฝันจะเห็นฝูงโคตัวใหญ่ พร้อมกับเห็นฝูงม้าที่มีคาวบอยขี่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกนั้นคุณโชคชัยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จัดหาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่กองทัพอากาศอเมริกัน จนในปี 2512 บริษัทได้บุกเบิกกิจการฟาร์มโคเนื้อ จนถึงปี 2519 ฟาร์มโชคชัยประสบปัญหาการผลิต ทำให้กิจการต้องผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจโคนม จนได้สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขึ้น ในช่วงปี 2535 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเจอวิกฤตอีกครั้ง จนกลุ่มฟาร์มโชคชัยมีหนี้สินกว่า 500 ล้านบาท ทำให้ต้องตัดใจขายธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นมออกไปเพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินในปี 2537 โดยคงไว้แต่เพียงธุรกิจหลักคือ ฟาร์มโคนม ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทางคุณโชค […]