Tag: ฟาร์มโชคชัย

ประวัติของ ฟาร์มโชคชัย

ประวัติของ ฟาร์มโชคชัย

ถ้าถามว่าที่ไหนในประเทศไทยที่มีกลิ่นอายของคาวบอยบ้าง
หนึ่งในนั้นต้องมีฟาร์มโชคชัยอยู่ด้วย
รู้ไหมว่า ฟาร์มโชคชัย แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง