Tag: ผ่อนสินค้า 0% แล้ว ใครได้เงินบ้าง?

ผ่อนสินค้า 0% แล้ว ใครได้เงินบ้าง?

ผ่อนสินค้า 0% แล้ว ใครได้เงินบ้าง?

หลายคนน่าจะเคยสงสัยว่า
เมื่อเราซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต ที่มีโปรโมชันดอกเบี้ย 0%
มองผ่านๆ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด
และสถาบันการเงินที่ไม่ได้ดอกเบี้ย น่าจะเป็นผู้เสียประโยชน์

แต่จริงๆ แล้วมันเป็นแบบนี้หรือไม่ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง