Tag: ประวัติศาสตร์

ครบรอบ 106 ปีไททานิค

ครบรอบ 106 ปีไททานิค

วันนี้เมื่อ 106 ปีที่แล้ว
เป็นวันที่ไททานิคออกเดินทางครั้งแรก
แล้วตอนนั้นไททานิคยิ่งใหญ่ขนาดไหน
มีสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง