Tag: ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

เมื่อวานนี้ รัฐบาลประกาศให้นำประกันสุขภาพ มาลดหย่อนภาษีได้
เรื่องนี้อาจจะไม่ดัง คนไม่ค่อยเห็นความสำคัญ
แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ เราไม่ควรพลาด
ถ้าเรามีเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เราอย่าเสียสิทธิ์ตรงนี้