Tag: ชา

กรณีศึกษา ตำนานชา 1837 TWG Tea

กรณีศึกษา ตำนานชา 1837 TWG Tea

หลายคนคงเคยเห็นแบรนด์ 1837 TWG Tea แล้วคิดว่าแบรนด์นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1837
แต่รู้หรือไม่ว่า..
จริงๆ แล้วแบรนด์นี้เพิ่งก่อตั้งมาได้ 10 ปี
เรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่ให้เราศึกษา
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง