Tag: จำนำทะเบียนรถ

ธุรกิจจำนำรถ มีมูลค่าสูงกว่า ธนาคาร

ธุรกิจจำนำรถ มีมูลค่าสูงกว่า ธนาคาร

ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เติบโตสูง และมีกำไรมาก
กลุ่มธุรกิจนี้คือ “จำนำทะเบียนรถ”
หลักการของธุรกิจนี้ก็คือ
ใครมีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และ ต้องการใช้เงิน
แค่เอาทะเบียนรถไปจำนำ ก็จะได้เงินก้อนมาใช้
แต่คนที่ได้เงินไปต้องยอมเสียดอกเบี้ยประมาณ 20% ต่อปี