Tag: ค่าเงิน

จุดหมายปลายทาง ยอดนิยม 2017 vs 2030

จุดหมายปลายทาง ยอดนิยม 2017 vs 2030

จุดหมายปลายทาง ยอดนิยม 2017 vs 2030

เงินบาทกำลังแข็งค่า ที่สุดในโลก

เงินบาทกำลังแข็งค่า ที่สุดในโลก

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เงินบาทกำลังแข็งค่ากว่า 5%
ซึ่งมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น
แล้วสิ่งนี้ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆ

ค่าเงินจีนอ่อนสุดในรอบ 10 ปี

ค่าเงินจีนอ่อนสุดในรอบ 10 ปี

รู้หรือไม่ว่า..
จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกหากวัดจากมูลค่า GDP

อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วเศรษฐกิจของจีนเริ่มมีการขยายตัวมาตลอด โดยในปี 2008 จีนสามารถแซงหน้าญี่ปุ่นและขึ้นครองอันดับ 2 ของโลกได้

หากจีนยังสามารถเติบโตระดับเดิมต่อไปเรื่อยๆ
ภายในปี 2030 จีนก็จะสามารถแซงหน้าสหรัฐอเมริกา และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก