Tag: ความฝัน 4.0

<ผู้สนับสนุน> ความฝัน 4.0

<ผู้สนับสนุน> ความฝัน 4.0


ไม่มีใครแคร์ความฝันของเรา
..
ถ้าจะเล่าความฝันของเราให้กับคนอื่นฟัง
บางคนก็อาจรู้สึกตื่นเต้นไปกับเราบ้าง
หรือบางคนก็ได้แต่ทนฟังเราระบาย
แต่สุดท้าย ไม่มีใครสนใจหรอก ว่าความฝันของเราจะเป็นจริงได้อย่างไร

นอกจากตัวเราเอง..

ขอต้อนรับสู่เรื่อง ความฝัน 4.0