Tag: การผสมพันธุ์

ไม่มีไข่ ไม่มีสเปิร์ม ก็มีลูกได้

ไม่มีไข่ ไม่มีสเปิร์ม ก็มีลูกได้

หลายคนเชื่อกันว่า
การให้กำเนิดจะต้องผ่านการผสมพันธุ์ทุกครั้ง
แต่ในอนาคตอันใกล้นี้
เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไป

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง