Tag: กัญชา

สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย

สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย

Breaking News สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย

กัญชา กำลังเติบโต ในต่างประเทศ

กัญชา กำลังเติบโต ในต่างประเทศ

ในอดีต กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมให้ใช้สำหรับการแพทย์ได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้น

เนื่องด้วยฤทธิ์ที่ทำให้เสพติดและอาจทำให้มีผลเสียต่อร่างกาย
จึงทำให้ทั่วโลกยังไม่เป็นที่ยอมรับในการใช้

แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บางรัฐของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกาศให้สามารถใช้กัญชาในเงื่อนไขของการนันทนาการ พร้อมกับอนุญาตให้ซื้อขายกันได้อย่างเสรีเพียงแต่จำกัดปริมาณที่ซื้อได้ต่อคน

พอเป็นแบบนี้แล้ว กัญชาจึงตกอยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างจากบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไรนัก

บริษัทกัญชาที่ใหญ่สุดในโลก

บริษัทกัญชาที่ใหญ่สุดในโลก

สมัยก่อน กัญชา เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทั่วโลก
แต่ตอนนี้กลับถูกต้องในหลายประเทศ
แล้วตอนนี้บริษัทกัญชาที่ใหญ่ที่สุดมูลค่ามากแค่ไหน

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง