Tag: กราโนล่า

Diamond Grains อายุน้อยร้อยล้าน

Diamond Grains อายุน้อยร้อยล้าน

วันนี้ลงทุนแมนจะพาไปรู้จักกับซีเรียลยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ที่น่าสนใจคือเจ้าของอายุน้อยมาก
ซีเรียลนั้นชื่อว่า Diamond Grains