Uncategorized

<ผู้สนับสนุน> ลงทุนในประเทศที่เติบโตเร็ว

<ผู้สนับสนุน> ลงทุนในประเทศที่เติบโตเร็ว

“การลงทุนในประเทศที่เติบโตเร็วมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้”

รู้หรือไม่ว่าในภูมิภาคเอเชีย

มีประเทศที่เติบโตสูงที่สุดอยู่ใน 5 อันดับแรกของโลก
ซึ่งก็คือ เวียดนาม และ อินเดีย

แล้วเราจะไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

รัสเซียใช้เงินเท่าไร จัดฟุตบอลโลก

รัสเซียใช้เงินเท่าไร จัดฟุตบอลโลก

ฟุตบอลโลกที่รัสเซียครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21
รู้ไหมว่าฟุตบอลโลก 2 ครั้งก่อนหน้า
มีคนดูฟุตบอลรายการนี้ไม่ต่ำกว่า 3,200 ล้านคน
หรือเกือบครึ่งของคนในโลกใบนี้
และในครั้งนี้จะมีความน่าสนใจยังไง
ลงทุนแมนจะมาเล่าให้ฟัง