Uncategorized

เมื่อไรจะมี บัตรใบเดียวขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกสาย?

เมื่อไรจะมี บัตรใบเดียวขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกสาย?

ถ้าเราใช้ BTS และ MRT ทำไมต้องซื้อบัตรสองครั้ง
ถ้าเหลือใบเดียวไปได้ทุกที่ก็น่าจะดีกว่า

จากข้อมูลของ สำนักยุทธศาสตร์และประมาณผลกรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ใช้บริการสถานีอโศกประมาณเดือนละ 1,500,000 คน MRT สุขุมวิทประมาณเดือนละ 1,100,000 คน
แสดงว่าใน 1 เดือนอาจจะมีคนจำนวนเกือบ 1 ล้านคนที่ต้องซื้อบัตรถึง 2 ครั้ง

บัตรใบเดียวขึ้นรถไฟได้ทุกสาย มีจริงหรือ?
เรื่องนี้มีจริงในหลายประเทศ
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง