ประวัติศาสตร์

CIVILIZATION 2000 BC: คำสาป คณิตศาสตร์

CIVILIZATION 2000 BC: คำสาป คณิตศาสตร์

โลกของมนุษย์กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
จากอดีตพัฒนาอย่างช้าๆ
แต่มาเร่งสปีดในช่วงหลัง
รู้ไหมว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาแล้ว 200,000 ปี
แต่มนุษย์รู้จักแรงโน้มถ่วงแค่ 330 ปีที่แล้วนี้เอง..

CIVILIZATION 5000 BC: ปีระมิดที่หายไป

CIVILIZATION 5000 BC: ปีระมิดที่หายไป

หลังจากมนุษย์เริ่มมีการตะหนักรู้ตัวตน (conscious)
และเริ่มใช้ภาษาในการพูดคุยกัน เมื่อ 70,000 ปีที่แล้ว
สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์มากที่สุดในเวลาต่อมา คือการมี Faith หรือ “ความศรัทธา”

11 ปีที่หายไป

11 ปีที่หายไป

ถ้าโลกนี้มีปุ่มให้ RESET
แล้วกดย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ในอดีต
เราคงอยากรู้ว่า คุณทักษิณอยากกลับไปทำอะไรบ้าง

ถ้าทักษิณยังอยู่เมืองไทย
และวันนั้นทักษิณไม่ขายชินคอร์ปให้เทมาเส็ก
ตอนนี้คุณทักษิณจะเป็น 1 ใน 5 คนรวยที่สุดในประเทศไทย

CIVILIZATION: 70,000 BC จุดเริ่มต้น ของ จุดสิ้นสุด

CIVILIZATION: 70,000 BC จุดเริ่มต้น ของ จุดสิ้นสุด

100,000 ปี ที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้
มนุษย์ยังไม่ได้ต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไป
โดยหลักการ ก็คือ มีชีวิต ออกลูกหลาน แล้วสุดท้ายก็ตายไป
อีก 28 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ 100,000 ปี ที่มนุษย์ จะมีชีวิตได้ตลอดไป..

ขอต้อนรับสู่..

ซีรีส์บทความเรื่อง “CIVILIZATION”

ตอน 70,000 BC จุดเริ่มต้น ของ จุดสิ้นสุด / โดย เพจลงทุนแมน