Career

ลงทุนแมน รับสมัครงาน Content Creative, IT Developer, Digital Marketing, Graphic Video, Admin/HR

ลงทุนแมนเป็นบริษัท digital media เติบโตเร็ว มีช่องทางสื่อสารทั้งใน app iOS Andriod Facebook Website LINE@ LINETODAY ใน 1 วัน จะมีคนเห็นลงทุนแมนในทุกช่องทาง 800,000 ครั้ง หรือ 320 ล้านครั้งต่อปี ตอนนี้ลงทุนแมนพร้อมแล้วที่จะก้าวเป็น startup ทำในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นอีก

ใครชอบแนวคิดของลงทุนแมน สนใจร่วมงานแบบ full time (พนักงานประจำ) เรียนจบปริญญาตรีเป็นต้นไป หรือคาดว่าจะเรียนจบในปีหน้า ในตำแหน่งดังนี้

1) Content Creative – จบด้าน การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวะ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (ให้ส่งตัวอย่างเรื่องที่คิดขึ้นเอง ที่อยากเขียนในเพจลงทุนแมนมา 10 หัวข้อ เอาแต่หัวเรื่อง)

2) IT/Developer – จบด้าน วิศวะคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์เขียนแอป iOS Android จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3) Digital Marketing – จบด้าน นิเทศ สื่อสารมวลชน การตลาด บริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์ใน Digital Agency, AE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4) Administrative/HR – จบด้าน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีประสบการณ์ในด้านบัญชี/HR บอกด้วยว่าเคยทำอะไรมาบ้าง)

5) Graphic Designer/ Video Editor – จบด้าน กราฟฟิก นิเทศ สถาปัตย์ (ให้ส่งตัวอย่างผลงาน หรือ portfolio มาด้วย ถ้าทำวิดีโอกราฟฟิกเป็นด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ส่ง resume ตัวอย่างผลงาน ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ และเหตุผลที่อยากร่วมงานกับลงทุนแมน มาที่ admin@longtunman.com

ออฟฟิศติด BTS ชิดลม
หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

#ลงทุนแมนพร้อมแล้วในการเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ประเทศนี้ดีขึ้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลงทุนแมนด้วยกัน

แล้วคุณจะได้หน้ากากลงทุนแมนคนละอัน..