“ทำงานให้เหมือนคุณไม่อยากได้เงิน เต้นให้เหมือนกับไม่มีใครดูคุณ และรักให้เหมือนกับคุณไม่เคยเจ็บ”

“ทำงานให้เหมือนคุณไม่อยากได้เงิน เต้นให้เหมือนกับไม่มีใครดูคุณ และรักให้เหมือนกับคุณไม่เคยเจ็บ”

Comments

comments