Salt Bae โรยเกลือจน IPO

Salt Bae โรยเกลือจน IPO

Salt Bae โรยเกลือจน IPO / โดย ลงทุนแมน

มกราคมปีที่ผ่านมา
มีวิดีโอความยาว 36 วินาทีของผู้ชายแล่เนื้อ
พร้อมทั้งปรุงรสด้วยการโรยเกลือ ให้ไปกระทบแขน
ก่อนที่เม็ดเกลือจะกระจาย และตกลงสู่ชิ้นเนื้ออย่างมีสไตล์

วิดีโอดังกล่าวถูกแชร์บนโลกออนไลน์ไปทั่วโลก

มียอดวิวถึง 30 ล้านครั้งภายในเวลาไม่นาน

วีดีโอของเขากลายมาเป็น viral “คุณมีวิธีการโรยเกลือกันอย่างไร?”

Comments

comments