นักท่องเที่ยวไทย VS นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชอบไปเที่ยวจังหวัดไหน?

นักท่องเที่ยวไทย VS นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชอบไปเที่ยวจังหวัดไหน?