สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้เพิ่มวันละ 100,000 ล้านบาท

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้เพิ่มวันละ 100,000 ล้านบาท

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีหนี้เพิ่มวันละ 100,000 ล้านบาท / โดย ลงทุนแมน

ปี 2017 หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 636 ล้านล้านบาท
ปี 2018 หนี้สินดังกล่าวอยู่ที่ 677 ล้านล้านบาท

หมายความว่าใน 1 ปี หนี้สินของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นกว่า 41 ล้านล้านบาท

หนี้ที่เพิ่มของสหรัฐอเมริกาใน 1 ปี เป็นเกือบ 3 เท่าของ GDP ของประเทศไทย

ที่น่าสนใจคือ หนี้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นวันละ 112,300 ล้านบาท..

หนี้สาธารณะคืออะไร

โดยปกติแล้ว รัฐบาลส่วนใหญ่จะมีการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ถ้าปีไหนรัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แปลว่า รัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุล

แนวทางของรัฐบาลมี 2 วิธีในการหาเงินมาใช้จ่าย

ทางเลือกแรกคือ การเก็บภาษีเพิ่ม แต่วิธีนี้รัฐบาลส่วนมากไม่ค่อยใช้ เนื่องจากการเพิ่มภาษีจะเป็นการลดกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ

ดังนั้น ทางเลือกที่สองคือ วิธีการกู้ยืมเงินของรัฐบาลจึงเกิดขึ้น โดยการก่อหนี้สาธารณะ

การก่อหนี้สาธารณะ อาจเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว โดยที่แหล่งเงินกู้นั้นอาจมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น

ตั๋วเงินคลัง ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
พันธบัตรรัฐบาล ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมระยะยาวเกิน 1 ปี

แล้วทำไมสหรัฐอเมริกาก่อหนี้เยอะขนาดนั้น?

ที่เห็นได้ชัดคือ เหตุการณ์ 9/11 ซึ่งเป็นเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการก่อหนี้ เพื่อมาใช้ในการทำสงครามที่อัฟกานิสถาน

สหรัฐอเมริกาใช้เงินไปไม่ต่ำกว่า 14 ล้านล้านบาท ในช่วงระหว่างปี 2001-2011 เพื่อตามล่าอุซามะฮ์ บิน ลาดิน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว พอๆ กับมูลค่า GDP ของประเทศไทย

จึงไม่แปลกที่ช่วงนั้น หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกากว่า 1 ใน 4 ได้ถูกก่อขึ้นเพื่อใช้จ่ายเป็นงบทางการทหารเพื่อทำสงครามโดยเฉพาะ

ต่อมาในปี 2008 ได้เกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ขึ้น ทำให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้น ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สถาบันการเงินหลายแห่งที่ใกล้ล้มละลาย

อีกทั้งยังออกนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีประกันสุขภาพ ในสมัยประธานาธิบดี Barack Obama

พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปี 2000 หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา 178 ล้านล้านบาท คิดเป็น 55% ของ GDP

ปี 2010 หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา 427 ล้านล้านบาท คิดเป็น 91% ของ GDP

ปี 2018 หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา 677 ล้านล้านบาท คิดเป็น 105% ของ GDP

หมายความว่า วันนี้หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาได้แซงหน้ามูลค่า GDP ของประเทศไปเรียบร้อยแล้ว

หลายคนอาจจะคิดว่า การเป็นหนี้นั้นเป็นสิ่งไม่ดี คำกล่าวนี้อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด

ในกรณีที่รัฐบาลไปก่อหนี้ แต่มีการนำเงินที่กู้ยืมไปพัฒนาประเทศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว ภาคธุรกิจมีการลงทุนเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงาน ประชาชนส่วนมากมีงานทำ และมีรายได้สูงขึ้น

สุดท้าย รัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อชําระหนี้คืนได้

แต่ในทางกลับกัน
ถ้าการก่อหนี้สาธารณะของประเทศ มีการนำเงินไปใช้ในทางที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง มีการก่อหนี้ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะสร้างปัญหาระยะยาวได้ เพราะหนี้สาธารณะนั้นเป็นภาระที่รัฐบาลต้องชำระคืนทุกปี

ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า หนี้สาธารณะที่ก่อตัวขึ้น จะทำให้สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ประสบกับปัญหาในอนาคตหรือไม่..
———————-
ประเทศอะไรบ้างที่เป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐอเมริกา ดูได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5c5413443518c6070462ca0a

ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆ หลายท่าน ในแอป blockdit โหลดได้ที่ http://www.blockdit.com

สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 9.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/90-i293980783-s493954943.html

Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือ-ลงทุนแมน-9.0-i.116732911.1933827833
———————-

References
-https://www.businessinsider.com/us-national-debt-tops-22-trillion-first-time-history-2019-2
-https://marketrealist.com/2018/01/why-is-us-debt-so-high
-https://www.statista.com/statistics/187867/public-debt-of-the-united-states-since-1990/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
-http://www.pdmo.go.th/th/faq-debt
-https://publicintegrity.org/national-security/cost-of-pursuing-bin-laden-half-a-trillion-and-climbing/