จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

ถ้าอิงตามข้อมูลนี้ จับรายได้ลบรายจ่าย

กทม จะมีเงินเหลือต่อครอบครัว 10,356 บาท

ปทุมธานี 7,880 บาท

นนทบุรี 7,548 บาท

ภูเก็ต 6,741 บาท

สระบุรี 8,743 บาท

กระบี่ 9,128 บาท

ราชบุรี 8,255 บาท

แล้วครอบครัวเรามีเงินเหลือต่อเดือนเท่าไร?